Voor Wie

Psychomotorische kindertherapie is voor kinderen in de leeftijd van ongeveer 4 tot 12 jaar die vastlopen in hun ontwikkeling en dit uiten in hun gedrag. Dit kan zijn een stoornis: zoals ADHD of Asperger of een belemmering, zoals: scheiding van ouders, verhuizing of het mee maken van een traumatische ervaring.

sake-op-keyboard

In de (senso)motoriek van het kind zijn een of meerdere van onderstaande gedragsaspecten zichtbaar:

Sensorische informatie verwerkingsproblematiek:

 • Te weinig lichaamsbesef
 • Hypertonie (hoge spierspanning) of hypotonie (lage spierspanning)
 • Problemen in de organisatie van het bewegen
 • Onhandig, houterig bewegen
 • Overbeweeglijkheid
 • Impulsiviteit

Emotioneel en sociaal:

 • Het emotionele en/of sociale gedrag van het kind
 • Moeilijk contact maken en/of onderhouden met leeftijdgenootjes en/of volwassenen
 • Agressief of sterk teruggetrokken gedrag
 • Problemen in de affectregulatie
 • Aandachts- en motivatieproblemen
 • Faalangst, gespannenheid
 • Zwak of negatief zelfbeeld
 • Eet en/of slaapproblemen

Contra-indicaties: PMKT binnen de ambulante hulpverlening is niet geïndiceerd wanneer er duidelijk sprake is vaneen ernstig psychiatrisch ziektebeeld, ernstig verstoorde gezinsomstandigheden of de problematiek anderszins zeer complex of ernstig van aard is.

In dergelijke gevallen dient de psychomotorische kindertherapie plaats te vinden binnen een multidisciplinair behandelteam. Zo nodig wordt naar een passend alternatief gezocht en doorverwezen.